RaGUARD

Modulární stínící systém radiační ochrany na bázi betonu.

K čemu slouží?

RaGUARD(TM) je modulární stínící systém na bázi betonu, určený k rychlému a jednoduchému vybudování stínících konstrukcí. Je ideální k výstavbě, rekonstrukci a dostnínění stínících bunkrů, kobek, zástěn a dalších prvků radiační ochrany.

Výhody

RaGUARD(TM) se instaluje jednoduše ručně, bez nutnosti použití jeřábu nebo jiné těžké techniky. Instalační práce probíhají rychle a čistě a nevyžadují zásadní zásah do provozu celého zařízení. Umožňuje operativně měnit uspořádání stínících prvků podle aktuálních potřeb radiační ochrany. Likvidace konstrukcí RaGUAR(TM) je snadná, nenáročná a šetrná k životnímu prostředí.

Vestavba nového bunkru pro radioterapii do existující nemocnice

Dostínění bunkru pro Co-60 pro instalaci nového lineárního urychlovače

Operativní stínění terčových stanic cyklotronu

Mobilní stínění na pracovišti se zdroji radiace

Základní vlastnosti

- Rozměry základního bloku 400 x 200 X 100 mm (d / š / v)
- Standardní typy - viz tabulka
- Various different densities and composition according to given specification
- Optional boron content (1% to 5%) to shield neutrons
- Detailed elemental composition available upon request

Název

Description

Mean density

Minimum guaranteed density

Weight of a basic block

SD 235

Standardní beton

2.35t/m3

2.15 t/m3

18.8 kg

LB235

Nízkopozaďový beton

2.35 t/m3

2.15 t/m3

18.8 kg

HD300B

Barytový beton

3.0 t/m3

2.8 t/m3

22.4 kg

HD350

Těžký beton s obsahem kameniva a mangetitu

3.50 t/m3

3.3 t/m3

28.0 kg

DH400

Těžký beton s obsahem magnetitu

3.85 t/m3

3.70 t/m3

30.8 kg

DH500

Těžký beton s obsahem litiny

5.00 t/m3

4.8 t/m3

40.0 kg